(085) 222 10 84

Nieuwsbrief rondom corona-virus

  • Corona en ALFA ramen en deuren.jpg

Geachte klant,

Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het corona virus te beperken.
Binnen Alfa ramen en deuren hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.
Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening op het gebruikelijke hoge peil te handhaven.

We vinden het gepast u op de hoogte te stellen van de afspraken die met de medewerkers zijn gemaakt.
Als bedrijf hanteren we de adviezen van het RIVM.
Met daarbij de volgende afspraken:
Medewerkers blijven thuis bij verkoudheidsklachten.
Er worden geen handen geschud (ook niet met klanten)
Handen worden zorgvuldig en vaak gewassen.

U bent van harte welkom voor een showroom-bezoek.

Maar wij vragen u wel een AFSPRAAK te maken.
Zodat we de gelegenheid hebben tussen ieder bezoek de nodige ontsmettings werkzaamheden uit te voeren.

Wat betreft het werk aan huis bij klanten, houden de monteurs gepaste afstand.
Mocht u, of iemand in uw gezin, zich in een risico-groep weten, of besmet zijn met corona dan verzoeken wij u contact op te nemen.
Voorals nog bellen we geen klanten af. 
We gaan graag door met onze planning voor zover dat mogelijk is. 

Inmeet afspraken en service-bezoeken gaan door zoals gepland, mocht dit niet gewenst zijn, vragen we u contact op te nemen.

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, en vragen hierin uw begrip. Voor vragen zijn wij uiteraard bereikbaar
Alphen aan de Rijn: 0172-450012
Ridderkerk: 0180-430122
Nieuwerkerk aan den IJssel: 0182-321818


Met vriendelijke groet,
Alexander van Herk, Pieter Slingerland, Ben Slingerland
Directie Alfa ramen en deuren Alphen, Ridderkerk en Nieuwerkerk 

698