(085) 222 10 84

Garantie

De horsystemen van Nova Trade, voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.
Dat geldt voor de constructie van het systeem alsmede voor de gebruikte materialen.
Door continue kwaliteitscontroles tijdens het productieproces, wordt de kans op gebreken tot het minimum beperkt.
Toch kan het voorkomen dat er tijdens het gebruik iets stuk gaat.
In zo'n geval is het voor u geruststellend om te weten dat Nova Trade op de meeste van haar producten 3 of 5 jaar garantie geeft op het systeem en eventuele fabrieksgebreken en 1 jaar garantie op het horgaas en de doekmaterialen.
Nova Trade geeft 3 of 5 jaar garantie op het systeem en 1 jaar op het gaas/doek, gerekend vanaf datum van aankoop, onder de door Alfa ramen en deuren gehanteerde algemene voorwaarden.
Gedurende deze periode worden alle gebreken die aantoonbaar op materiaal- en/of fabricagefouten zijn terug te voeren, gratis hersteld.
Belangrijk: De garantie wordt uitsluitend uitgevoerd in overleg met kassabon. Het is dus van belang dat de kassabon zorgvuldig wordt bewaard.

Maatwerk producten 5 jaar
Plisse hordeur 3 jaar
Raamdecoratie 2 jaar

Schade, ontstaan door onjuist gebruik en het niet in acht nemen van de bedienings-, montage- en/of onderhoudsvoorschriften van het systeem, zoals tegenaan lopen, vervuiling, gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen alsmede ondeskundige toevoegingen en of aanpassingen van het systeem,vallen niet onder de garantie, zo ook fouten die te wijten zijn aan meten.
Kosten voor demontage en installatie als ook schade resulterend van het verwijderen van het horproduct van raam of deur maken geen onderdeel uit van de garantie.

Indien u gebruik moet maken van de Nova Trade garantie service, verzoeken wij u contact op te nemen met Alfa ramen en deuren waar u het Nova Trade product heeft aangeschaft, die vervolgens contact zal opnemen met Nova Trade.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument, zoals die in de wet zijn vastgelegd.

696