(085) 222 10 84

Garantie op uw Gayko kozijnen

1.

Kunststof kozijnen profielen

 
  Mechanische- en fysische eigenschappen. - 10 jaar fabrieksgarantie
  Kleurechtheid witte en crème profielen. - 10 jaar fabrieksgarantie
  Kleurechtheid anders dan hierboven beschreven. - 10 jaar fabrieksgarantie

2.

Dichtingen

 
  Mechanische- en fysische eigenschappen. - 10 jaar fabrieksgarantie

3.

Isolerende beglazing (excl. assemblage met figuurglas, draadglas, glas in lood, e.d.)

 
  Mechanische- en fysische eigenschappen. - 10 jaar fabrieksgarantie

4.

Overige vakvullingen en ventilatie roosters

- 5 jaar fabrieksgarantie

5.

Hang- en sluitwerk

 
  Mechanische eigenschappen - 5 jaar fabrieksgarantie
  Uitscheuren van hang en sluitwerk. Indien uw kozijnen zijn uitgevoerd in het Vision systeem.  - 15 jaar fabrieksgarantie

6.

Assemblage van de kunststof gevelelementen

- 10 jaar fabrieksgarantie

Op de garantie zijn de navolgende bepalingen van toepassing

A.

Reclamaties worden slechts aanvaard, indien deze schriftelijk bij ons
worden ingedied, onder opgave van alle relevante gegevens en zo snel mogelijk na constatering van een klacht, in ieder geval binnen de garantietermijn.

B.

Reclamaties waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, is onze verantwoorddelijheid c.q. aansprakelijkheid steeds beperkt tot hetzij repareren, hetzij vervangen van onderdelen. Hierdoor wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

C.

De herstelkosten van gebreken zijn gelimiteerd tot het bedrag waarvoor de oorspronkelijke transactie werd afgesloten.

D.

De garantieverpflichtingen van GAYKO vervallen indien:

  • gevelelementen, de daarbij behorende onderdelen en/of werkzaamheden zijn toegebracht.
  • de GAYKO onderhouds – en reinigingsadviezen niet zijn opgevolgd.
  • de koper niet geheel aan zijn of haar financiele verplichtingen heeft voldaan.
  • van buitenaf, gewild of ongewild, veranderingen aan de kunststof elemenenten zijn aangebracht.

E.

Alle gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
583